Liderlər Lavrovla şəkil çəkdirməkdən imtina etdilər

40
ADDIS ABABA, ETHIOPIA - JULY 27, 2022: Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov delivers an address to permanent representatives of the African Union (AU) member countries at the Russian Embassy in Ethiopia. Russian Foreign Ministry Press Office/TASS Ýôèîïèÿ. Àääèñ-Àáåáà. Ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë ÐÔ Ñåðãåé Ëàâðîâ âî âðåìÿ âûñòóïëåíèÿ ïåðåä ïîñòïðåäàìè ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ Àôðîñîþçà â ïîñîëüñòâå Ðîññèè. Ïðåññ-ñëóæáà ÌÈÄ ÐÔ/ÒÀÑÑ

Balidə G20 sammiti başlamazdan əvvəl ənənəvi qrup şəkli təxirə salınıb.

Elchi.az xəbər verir ki, bu barədə rus mediası məlumat yayıb.

Qeyd edilir ki, İndoneziya hökumətinin sözçüsü ABŞ və Avropa liderlərinin Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla şəkil çəkdirməkdən imtina etdiyi üçün qrup şəklinin çəkilməsinin təxirə salındığını açıqlayıb.

Qeyd edək ki, G20 sammiti 15-16 noyabr 2022-ci il tarixlərində İndoneziyanın Bali adasında keçirilir.

Rusiyanı tədbirdə Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov təmsil edir.